Strona główna
Zakres działania
Nasza oferta
O nas
Nasze licencje
Siedziba firmy
Kontakt z nami
Akty prawne
Zdjęcia Ełku
Strony o Ełku
Nasze wspólnoty

Zarządzanie
Wspólnotami Mieszkaniowymi

Elżbieta Małachowska i Elżbieta Oleśniewicz
Licencjonowani zarządcy nieruchomości
Członkowie Podlaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości w Białymstoku

należącego do Polskiej Federacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości w Gdańsku

19-300 Ełk, ul. Słowackiego 11A, II piętro

tel. 0(87) 610 83 45

 

Czy macie Państwo wpływ na to, na co wydawane są Wasze pieniądze wpłacane na tzw. Koszty Zarządu Nieruchomością Wspólną?

Czy możecie Państwo decydować o wyborze świadczonych usług na rzecz nieruchomości wspólnej?

Czy macie Państwo wpływ na wybór wykonawcy robót, macie pewność, że z oferty został wybrany na pewno najsolidniejszy i najtańszy wykonawca?

Czy bieżąca konserwacja wykonywana jest szybko i solidnie?

Czy wykonywane remonty utrzymują czy podnoszą standard budynku?

 

Jeśli macie Państwo wątpliwości przy odpowiedzi twierdzącej na te pytania, jeśli nie macie Państwo pewności, że Państwa pieniądze są dobrze wydawane a nieruchomość jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym to:

NADSZEDŁ CZAS NA ZMIANĘ ZARZĄDCY.

Oferujemy Państwu usługę zarządzania, zgodnie z nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami (DZ.U. z 2004 r. nr 141, poz. 1492). Powyższa ustawa nakłada obowiązek legitymowania się licencją zarządcy nieruchomości (patrz: nasze licencje), przy wykonywaniu czynności zarządzania nieruchomościami. Wykonując te czynności licencjonowany zarządca obowiązany jest ubezpieczyć swoją działalność od odpowiedzialności cywilnej.

Chcemy Państwa uświadomić, że osoba nie posiadająca licencji, nie może posiadać polisy OC zarządcy nieruchomości.

W przypadku zlecenia przez Wspólnotę zarządzania nieruchomością osobie bez licencji  (i automatycznie bez polisy OC), to Wspólnota odpowiada za wszelkie szkody spowodowane przez osoby działające bez odpowiednich uprawnień.

 

Właścicielom nieruchomości proponujemy kompleksową obsługę nieruchomości w ramach zarządu zwykłego, a w szczególności prowadzenie czynności administracyjnych, zapewnienie pełnej konserwacji i utrzymania technicznego nieruchomości, czystości   i porządku oraz pełną obsługę rozliczeniową

Do współpracy z naszą firmą zapraszamy wspólnoty mieszkaniowe, którym zależy na profesjonalnym a jednocześnie konkurencyjnym zarządzaniu nieruchomościami wraz z gwarancją solidności wykonania usług.